Ngày đẹp chuyển nhà tháng 9 năm 2016

Xem ngày tốt, ngày đẹp chuyển nhà tháng 9 năm 2016 để có được ngày nhập trạch hợp phong thủy, hợp mệnh gia chủ mong đem lại những điều tốt lành

Ngày đẹp giờ tốt chuyển nhà tháng 9 năm 2016

Ngày đẹp giờ tốt chuyển nhà tháng 9 năm 2016

Danh sách ngày đẹp chuyển nhà tháng 9 năm 2016

ThứDương lịchÂm lịchGhi chú
Thứ hai05/09/201605/08/2016Thanh long hoàng đạo
Thứ ba06/09/201606/08/2016Minh đường hoàng đạo
Thứ bảy10/09/201610/08/2016Kim đường hoàng đạo
Thứ hai12/09/201612/08/2016Ngọc đường hoàng đạo
Thứ bảy17/09/201617/08/2016Thanh long hoàng đạo
Chủ nhật18/09/201618/08/2016Minh đường hoàng đạo
Thứ năm22/09/201622/08/2016Kim đường hoàng đạo
Thứ bảy24/09/201624/08/2016Ngọc đường hoàng đạo
Thứ năm29/09/201629/09/2016Thanh long hoàng đạo
Thứ sáu30/09/201630/08/2016Minh đường hoàng đạo

Trên đây là tổng quát nhất về ngày đẹp chuyển nhà, bạn có thể xem chi tiết từng ngày, từng giờ hoàng đạo thì theo dõi phía dưới đây:

Chi tiết ngày tốt chuyển nhà tháng 9 năm 2016

Thứ hai ngày 05 tháng 09 năm 2016 (05 tháng 08 năm 2016)

Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Dần,Tháng: Đinh Dậu, Năm: Bính Thân

Tiết: Xử thử ,Trực: Phá

 Một số thông tin khác
Giờ hoàng đạoTý (23h-1h),Sửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Mùi (13h-15h),Tuất (19h-21h)
Giờ hắc đạoDần (3h-5h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h),Hợi (21h-23h)
Hướng xuất hànhTài thần: Tây Nam, Hỷ thần: Tây Bắc, Hạc thần: Bắc
Hợp - XungTam hợp: Ngọ, Tuất. Hình: Tỵ. Hại: Tỵ, Xung: Thân
Tuổi xung khắcNhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ

Thứ ba ngày 06 tháng 09 năm 2016 (06 tháng 08 năm 2016)

Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Mão,Tháng: Đinh Dậu, Năm: Bính Thân

Tiết: Xử thử,Trực: Nguy

 Một số thông tin khác
Giờ hoàng đạoTý (23h-1h),Dần (3h-5h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Dậu (17h-19h)
Giờ hắc đạoSửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)
Hướng xuất hànhTài thần: Tây Nam, Hỷ thần: Tây Nam, Hạc thần: Bắc
Hợp - XungTam hợp: Hợi, Mùi. Hình: Tý. Hại: Thìn, Xung: Dậu
Tuổi xung khắc Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi

Thứ bảy ngày 10 tháng 09 năm 2016 (10 tháng 08 năm 2016)

Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Mùi,Tháng: Đinh Dậu, Năm: Bính Thân

Tiết: Bạch lộ,Trực: Khai

 Một số thông tin khác
Giờ hoàng đạoDần (3h-5h),Mão (5h-7h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)
Giờ hắc đạoTý (23h-1h),Sửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h),Dậu (17h-19h)
Hướng xuất hànhTài thần: Đông Nam, Hỷ thần: Tây Bắc, Hạc thần: Tại thiên
Hợp - XungTam hợp: Hợi, Mão. Hình: Tuất. Hại: Tý, Xung: Sửu
Tuổi xung khắc Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu

Thứ hai ngày 12 tháng 09 năm 2016 (12 tháng 08 năm 2016)

Giờ: Canh Tý , Ngày: Đinh Dậu,Tháng: Đinh Dậu, Năm: Bính Thân

Tiết: Bạch lộ,Trực: Kiến

 Một số thông tin khác
Giờ hoàng đạoTý (23h-1h),Dần (3h-5h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Dậu (17h-19h)
Giờ hắc đạoSửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)
Hướng xuất hànhTài thần: Đông, Hỷ thần: Nam, Hạc thần: Tại thiên
Hợp - XungTam hợp: Tỵ,Sửu. Hình: Dậu. Hại: Tuất, Xung: Mão
Tuổi xung khắcẤt Mão, Quý Mão, Quý Dậu, Quý Tỵ, Quý Hợi

Thứ bảy ngày 17 tháng 09 năm 2016 (17 tháng 08 năm 2016)

Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Dần,Tháng: Đinh Dậu, Năm: Bính Thân

Tiết: Bạch lộ,Trực: Chấp

 Một số thông tin khác
Giờ hoàng đạoTý (23h-1h),Sửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Mùi (13h-15h),Tuất (19h-21h)
Giờ hắc đạoDần (3h-5h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h),Hợi (21h-23h)
Hướng xuất hànhTài thần: Tây, Hỷ thần: Nam, Hạc thần: Tại thiên
Hợp - XungTam hợp: Ngọ,Tuất. Hình: Thân. Hại: Tỵ, Xung: Thân
Tuổi xung khắcCanh Thân, Bính Thân, Bính Dần

Chủ nhật ngày 18 tháng 09 năm 2016 (18 tháng 08 năm 2016)

Giờ: Nhâm Tý , Ngày: Quý Mão,Tháng: Đinh Dậu, Năm: Bính Thân

Tiết: Bạch lộ,Trực: Phá

 Một số thông tin khác
Giờ hoàng đạoTý (23h-1h),Dần (3h-5h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Dậu (17h-19h)
Giờ hắc đạoSửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)
Hướng xuất hànhTài thần: Tây, Hỷ thần: Đông Nam, Hạc thần: Tại thiên
Hợp - XungTam hợp: Hợi, Mùi. Hình: Tý. Hại: Thìn, Xung: Dậu
Tuổi xung khắcTân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão

Thứ năm ngày 22 tháng 09 năm 2016 (22 tháng 08 năm 2016)

Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Mùi,Tháng: Đinh Dậu, Năm: Bính Thân

Tiết: Thu phân,Trực: Khai

 Một số thông tin khác
Giờ hoàng đạoDần (3h-5h),Mão (5h-7h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)
Giờ hắc đạoTý (23h-1h),Sửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Dậu (17h-19h)
Hướng xuất hànhTài thần: Đông, Hỷ thần: Nam, Hạc thần: Tại thiên
Hợp - XungTam hợp: Hợi, Mão. Hình: Tuất. Hại: Tý, Xung: Sửu
Tuổi xung khắcKỷ Sửu, Tân Sửu

Thứ bảy ngày 24 tháng 09 năm 2016 (24 tháng 08 năm 2016)

Giờ: Giáp Tý , Ngày: Kỷ Dậu,Tháng: Đinh Dậu, Năm: Bính Thân

Tiết: Thu phân,Trực: Kiến

 Một số thông tin khác
Giờ hoàng đạoTý (23h-1h),Dần (3h-5h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Dậu (17h-19h)
Giờ hắc đạoSửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)
Hướng xuất hànhTài thần: Nam, Hỷ thần: Đông Bắc, Hạc thần: Đông
Hợp - XungTam hợp: Tỵ,Sửu. Hình: Dậu. Hại: Tuất, Xung: Mão
Tuổi xung khắcTân Mão, Ất Mão

Thứ năm ngày 29 tháng 09 năm 2016 (29 tháng 08 năm 2016)

Giờ: Giáp Tý , Ngày: Giáp Dần,Tháng: Đinh Dậu, Năm: Bính Thân

Tiết: Thu phân,Trực: Chấp

 Một số thông tin khác
Giờ hoàng đạoTý (23h-1h),Sửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Mùi (13h-15h),Tuất (19h-21h)
Giờ hắc đạoDần (3h-5h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Thân (15h-17h),Dậu (17h-19h),Hợi (21h-23h)
Hướng xuất hànhTài thần: Đông Nam, Hỷ thần: Đông Bắc, Hạc thần: Đông
Hợp - XungTam hợp: Ngọ,Tuất. Hình: Thân. Hại: Tỵ, Xung: Thân
Tuổi xung khắcMậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý

Thứ sáu ngày 30 tháng 09 năm 2016 (30 tháng 08 năm 2016)

Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Mão,Tháng: Đinh Dậu, Năm: Bính Thân

Tiết: Thu phân,Trực: Phá

 Một số thông tin khác
Giờ hoàng đạoTý (23h-1h),Dần (3h-5h),Mão (5h-7h),Ngọ (11h-13h),Mùi (13h-15h),Dậu (17h-19h)
Giờ hắc đạoSửu (1h-3h),Thìn (7h-9h),Tỵ (9h-11h),Thân (15h-17h),Tuất (19h-21h),Hợi (21h-23h)
Hướng xuất hànhTài thần: Đông Nam, Hỷ thần: Tây Bắc, Hạc thần: Đông
Hợp - XungTam hợp: Hợi, Mùi. Hình: Tý. Hại: Thìn, Xung: Dậu
Tuổi xung khắcKỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu

Sau khi xem xong danh sách ngày tốt chuyển nhà nhưng vẫn mung lung mơ hồ thì hãy gọi cho chúng tôi. Ngay khi bạn sử dụng dịch vụ chuyển nhà Hà Nội giá rẻ của công ty thì phía chúng tôi sẽ có trách nhiệm tư vấn mọi thông tin cho bạn.

Bài viết liên quan: Ngày đẹp chuyển nhà tháng 10

Ngày đẹp chuyển nhà tháng 9 năm 2016
5 (100%) 3 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *